Liên hệ

    MỌI THẮC MẮC VỀ ĐỀ THI VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC

    Đồng chí Nguyễn Thành Nhân - Bí thư đoàn trường

    Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tôn Đức Thắng

    Điện thoại: 0903 375 800

    Email: nguyenthanhnhan1@tdtu.edu.vn